Świadczymy usługi:

- Przeglądy, naprawy bieżące i regulacje maszyn przetwórczych
tektury falistej oraz maszyn pakujących

- Profesjonalne szkolenia i doradztwo w zakresie technologii i obsługi
maszyn przetwórczych tektury falistej i maszyn pakujących